กระทรวง DES ชวนคนไทยร่วมบริจาคมือถือเก่าให้มีค่า สร้างปัญญาให้น้อง

                    ในโครงการ 2,500 กล้องจลุทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ และบริษัทเลนส์แอนด์สมาร์ทคลาสรูมจำกัด ขอเชิญชวนบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564 เพื่อนำไปทำกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลที่สามารถถ่ายภาพและต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆในโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการ 2,500 กล้องจลุทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ
              ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ 4 จุดรับบริจาคมือถือของโครงการ
                1. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาาศาลาพระเกี้ยว
                2. ร้าน Element 72 ทุกสาขา และ OAKLEY SHOP สาขาที่ร่วมโครงการฯ  https://2500lens.wixsite.com/home/donation
                3. ส่งไปรษณีย์ มาที่โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์จากมือถือเก่า เพื่อโรงเรียนชายขอบ เลขที่ 50 ซ.กาญจนาภิเษก 008 แยก 10
                    แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
                4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) แจ้งวัฒนะ

สอบถามเพิ่มเติม : 063 527 3627 มือถือเก่าของพี่ๆมีค่าสามารถสร้างปัญญาให้น้อง มาร่วมปันขยะไร้ค่าในมือคุณให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับน้องๆ กันเถอะ ซึ่งโครงการ2,500 กล้องจลุทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ หรือ สดช.