คลังภาพการสัมมนาและประชาสัมพันธ์

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom)

 


บรรยากาศภายในห้องประชุมการจัดสัมนาและประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 

คุยกับน้องออนดี้