ประเภทคำถามหลัก การจัดทำเว็บไซต์และการจดโดเมนเนม ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทคำถามย่อย คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ การจดโดเมนเนม (Domain Name)


คำถาม : หน่วยงานภาครัฐต้องการจดโดเมนเนมทำอย่างไร
คำตอบ : เว็บไซต์สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจดเป็นชื่อโดเมนเนม .go.th หรือ .or.th โดย ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thnic.co.th/th/policy/  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิได้ มีหน้าที่ในการรับจดโดเมนเนม หน่วยงานสามารถติดต่อเพื่อจดโดเมนเนมได้ที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด www.thnic.co.th ภายใต้การบริหารนโยบายการจดทะเบียนโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
..................................................................................................................................................................