ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  เพลง สดช.
 
► คลิกเพื่อดาวน์โหลดเพลง
 
⇒การนำโลโก้ไปใช้งาน
⇒สดช. Logo Files_color_code
แบบที่ ๑ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาไทย (แบบมีชื่อเต็ม)
แบบที่ ๒ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาไทย (แบบอักษรย่อ)
แบบที่ ๓ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาอังกฤษ (แบบมีชื่อเต็ม)
แบบที่ ๔ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาษาอังกฤษ (แบบอักษรย่อ)
แบบที่ ๕ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) (แบบสองภาษา)
Logo Concept

   สีม่วงคือสีประจำองค์กร
 สีแดงอมส้มสื่อถึงความกระตือรือร้น
     “สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม (pixel) ในที่นี้แทนถึงระบบดิจิทัล ที่ถูกจัดเรียงและหมุนเคลื่อนตัวไปตามแนวแกนวงกลมเพื่อสื่อความหมายถึง นวัตกรรมดิจิทัลที่ถูกขับเคลื่อนและพัฒนาไปยังทุกภาคส่วนของประเทศอย่าง เป็นระบบโดยการจัดเรียงในลักษณะนี้ ยังสามารถสื่อโดยนัยถึงความเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ในระดับสังคมและมิติของความร่วมมือที่สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว และจํานวนสี่เหลี่ยมถูกแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ภาคส่วน สื่อโดยนัยถึงความรอบทิศทาง และกําหนดจังหวะการวาง shape สี่เหลี่ยมที่เคลื่อนตัวไปตามแนวแกนวงกลมอีก 5 steps เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ภาพที่ดูมีจังหวะคลื่อนไหว ด้วยสัดส่วนช่องไฟที่ลงตัว