การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วม การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี 2562