การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในสถานการณ์ COVID-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบปัญหาหลายด้านในสังคม ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับ Operators 6 ราย ได้แก่ CAT, TOT, AIS, TRUE, DTAC, 3BB และผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น 4 ราย ได้แก่ CISCO, Microsoft, google และ Line เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาและเป็นการสร้างโมเดลการทำงานของราชการรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต จากการหารือ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น จะสนับสนุนระบบการประชุมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ทั้ง iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการทั้ง Fixed Broadband และ Mobile Broadband เมื่อเรียกใช้งาน ผ่าน Range IP Address และ URL ตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ (สดช.) เป็นศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่และคู่มือการใช้งาน Application ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ทันที หากส่วนราชการใดมีความประสงค์ที่จะใช้ Application สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.onde.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายพุทธิพงษ์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวง ดีอีเอส จะสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสะดวก เสมือนปฏิบัติงานในสถานที่อย่างไม่สะดุดต่อไป”