สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

ดู E-Book

ดาวน์โหลด PDF

พัฒนาองค์ความรู้ E-Commerce เพื่อเป็นวิทยากรส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาองค์ความรู้ E-Commerce เพื่อเป็นวิทยากรส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดู E-Book

ดาวน์โหลด PDF

บทสรุปโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

บทสรุปโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ดู E-Book

ดาวน์โหลด PDF

คู่มือส่งเสริมความรู้การทำธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

คู่มือส่งเสริมความรู้การทำธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดู E-Book

ดาวน์โหลด PDF

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 29110

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 29110

ดู E-Book

ดาวน์โหลด PDF