สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

ดีอีเอส ลงนามสัญญามอบสิทธิ NT บริหารไทยคมหลังหมดสัมปทาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
บอร์ดดีอี เคาะแผนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ-ส่งต่อเน็ตหมู่บ้านให้ อปท.
สดช.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564
สดช.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการส่งมอบและรับมอบโครงการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2564
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าพบหารือการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ APEC-ABAC-APFF Digital ID and Corporate E-KYC Webinar
“บิ๊กป้อม” ไฟเขียวบอร์ดกองทุนดีอีตั้งคณะทำงาน กลั่นกรอง โครงการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
สดช.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการส่งมอบและรับมอบโครงการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2564