สื่อวีดีโอ

ไม่พบข้อมูล
imgE-Books

Infographic

Gallery

เลขาธิการ สดช. ลงพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1
เลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการ “August Series”
สดช. ร่วมงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2566
เลขาธิการ สดช. เข้าร่วมงาน ESG Day : Networking for Sustainable Growth “เครือข่ายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย”
กิจกรรมเปิดโลกโครงการ “ACC-Thailand” ติดอาวุธทางปัญญาด้านการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สดช.
เลขาธิการ สดช. ร่วมงานสัมมนา “PDPA Going Forward” ขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566

คุยกับน้องออนดี้