สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

ณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีวางพวงมาลาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดภูเก็ต
นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “เกษตรดิจิทัล” และตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.เชียงราย
สดช. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting
สดช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี และงานเกษียณอายุราชการของเลขาธิการ (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (นางปฏิมา อาภาศิลป์)
“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคมก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่เอ็นที 11 ก.ย.นี้