สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
สดช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3
สดช. เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รมว.ดีอีเอส สักการะองค์ท้าวมหาพรหม พร้อมมอบนโยบายฯ เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการดีอีเอสวันแรก
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมหารือกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สดช. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพพระพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้บริหาร สดช.
สดช. ร่วมกับ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จัดการประชุมระดมสมองด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยเน้น Future skills และ Multi Skills (สำหรับการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์) เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ (ภาครัฐ)